Mash´Al Ayur

Berber
Zuchtverband: VFZB e.V.

Hengst geb.